NLFR

De klok

 
Wiskunde, Leren Leren
6 tot 7 jarigen
1 uur

De Competentie wiskunde wordt in de praktijk gebracht met de kennis en beheersing van de wiskundige basiselementen (verschillende soorten cijfers en maten) in reële of gesimuleerde alledaagse situaties.

De Competentie om te leren hoe je moet leren wordt ontwikkeld aan de hand van de vaardigheid om informatie om te zetten in eigen kennis, waarbij de nieuwe informatie wordt gerelateerd aan en geïntegreerd met reeds verworven kennis en met de eigen persoonlijke ervaring en waarbij de nieuwe kennis en vaardigheden in soortgelijke situaties worden toegepast.

Stap voor stap

1

Om aan de klok te beginnen, tekenen we twee cirkels (een grote en een kleine) en knippen we deze uit.

01
2

Nu tekenen we verschillende decoratieve elementen voor onze klok. We knippen deze uit en kleven ze vast met de Pritt plakstift.

02
3

Daarna bevestigen we de wijzers van de klok met behulp van de splitpen.

03
4

Tot slot schrijven we de uren erop met een viltstift.

04
Meer?

Vervolgens vragen we aan onze leerlingen om zich in te beelden dat ze een dag vakantie hebben en de uren naar wens kunnen indelen. Om te onderscheiden wat ze tijdens de 12 uren van de dag zouden doen, moeten ze de tijd die ze aan elke activiteit zouden besteden onderverdelen en inkleuren. Op die manier werken we rond tijdsindeling.

Benodigdheden

 • Karton in verschillende kleuren
 • Viltstiften
 • Schaar
 • Pritt plakstift
 • Splitpen

Doelstelling

Algemeen

 • Een klok maken om de tijdeenheden te leren lezen.

Specifieke kenmerken

 • De uren en halve uren leren.
 • Ons eigen didactisch materiaal maken.
 • Creativiteit en zelfstandigheid in het leerproces stimuleren.

Methodologie

 • Lezen en schrijven van getallen.
 • Volgorde van en relaties tussen getallen. Vergelijking van cijfers in vertrouwde situaties.
 • Tijdeenheden: cyclische tijd en tijdsintervallen (de klok lezen, volle uren, halve uren).