NLFR

Huizen wereldwijd

 
Mens en maatschappij, Leren Leren
10 tot 11 jarigen
3 sessies van 1 uur

Huizen Wereldwijd

Bij deze activiteit wordt rond alle competenties gewerkt en worden de volgende zaken gestimuleerd: de schriftelijke en mondelinge communicatie, de vaardigheid om problemen op te lossen in de fysieke wereld die hen omringt, de vaardigheid om informatie te verwerken en produceren, de kennis van de culturen en realiteiten, de vaardigheid om elementen te produceren voor zelfstudie en zelfevaluatie en het vermogen om samen te werken en in teamverband te werken.

Stap voor stap

In eerste instantie verdelen we de klas in 4 groepen. We wijzen elke groep een ander ecosysteem toe. We tonen hen de afbeeldingen van deze ecosystemen. Allen samen maken we een beschrijving van de voornaamste aspecten van elk ecosysteem: klimaat, fauna, landschap,... Nadien observeren we de typische huizen van elk ecosysteem en de integratie ervan in het landschap.

Wereldwijd NL

Vervolgens leggen we onze leerlingen het volgende project voor: elke groep moet een woning maken die zo goed mogelijk in het door hen bestudeerde ecosysteem past. Ze moeten hierbij rekening houden met de dieren, het klimaat, de voedselvoorziening, enz.

Zoals bij elk project moeten ze dit theoretisch onderbouwen en een maquette van de woning voorstellen, waarvoor ze zoveel mogelijk organische materialen moeten gebruiken. We geven zelf het voorbeeld van een indianentipi.

1

We beginnen aan de tipi door de basis van de tipi op het kurkvel te tekenen.

01
2

Vervolgens plaatsen we de prikstokjes in de vorm van een cirkel op de basis en maken we ze bovenaan met een touwtje vast.

02
3

Nadien kleven we geleidelijk aan stukken krantenpapier op de stokjes met witte Pritt lijm.

03
4

Eenmaal droog verven we de tipi met kleurpigmenten.

04
Meer?

Om voort te werken met natuurlijke materialen zoals zand, kunnen we een kader met zand maken om er bijvoorbeeld ons gezicht in af te drukken alsof het een fossiel was.

Benodigdheden

 • Kurk
 • Organisch materiaal
 • Hout
 • Pluimkarton
 • Gerecycled materiaal
 • Schaar
 • Kleurpigmenten
 • Witte Pritt lijm

Doelstelling

Algemeen

 • Een in de natuur geïntegreerde woning maken.

Specifieke kenmerken

 • Werken rond ecosystemen op verschillende plaatsen in de wereld.
 • Werken rond maat, volume en ruimte.
 • Creativiteit en verbeelding stimuleren.

Methodologie

Kennis rond de kennisdomeinen van het natuurlijk, sociaal en cultureel milieu, artistieke opvoeding, lichamelijke opvoeding, Spaanse taal en literatuur, mede-officiële taal en literatuur, vreemde taal en wiskunde.