NLFR

Geometrische figuren

 

Domino _Final

Motivering

De wiskundige kennis wordt geoefend, met name de theoretische en praktische kennis van basiselementen van de wiskunde (verschillende soorten nummers, maateenheden, symbolen, geometrische elementen enz.) in echte situaties of in nagebootste situaties van het dagelijkse leven, en het in de praktijk omzetten van de redeneringsprocessen die tot de oplossing van het probleem leiden.

Stap voor stap

1

Teken eerst de Tangram op een papier met behulp van het onderstaande sjabloon:

Sjabloon

Geo .fig _1
2 Snij nu de 7 figuren uit.  Geo .fig _2
3 Stel vervolgens de Tangram samen op het mapje. Geo .fig _3
4 Lijm vervolgens alle delen van de Tangram op het mapje om de figuur in de foto samen te stellen.  Geo .fig _4

Extra activiteit

Als extra activiteit vraagt u uw leerlingen om samen na te denken over een anekdote of een verhaal dat ze willen vertellen met behulp van de delen van de Tangram (ze moeten telkens alle delen gebruiken). 

Benodigdheden

  • papier met opdruk
  • potlood
  • regel
  • schaar
  • lijm
  • mapje

Doelstelling

Algemeen

  • Een Tangram maken.

Specifieke kenmerken

  • Met meerhoeken werken.
  • Geometrische figuren samenstellen.
  • Ruimtelijk inzicht tonen.