NLFR

Organisatie van een KlasExpo

Een klasexpo organiseren in 10 stappen. Als je zelf een klasexpo wilt opzetten, kan dit stappenplan een handige leidraad zijn.

 1. Bepaal het onderwerp van de klasexpo.
 2. Nodig tijdig  bezoekers uit.
 3. Ga op zoek naar voorwerpen die je kunt tentoonstellen.
 4. Zorg voor een geschikte tentoonstellingsplaats.
 5. Verzamel geschikte tentoonstellingsmiddelen.
 6. Maak een draaiboek.
 7. Zet de klasexpo op.
 8. De tentoonstelling is geopend!
 9. Breek de tentoonstelling weer af.
 10. Evalueer het project in je klas.

 

1. BEPAAL HET ONDERWERP VAN DE KLASEXPO.

Je kan ervoor kiezen om een thema dat elk jaar in je klas aan bod komt eens wat uitgebreider uit te werken of je kan een heel nieuw thema uitwerken. In deze website vind je ook een aantal uitgewerkte activiteiten die je kan gebruiken om een tentoonstelling op poten te zetten.

2. NODIG TIJDIG BEZOEKERS UIT.

Zodra je het onderwerp van je tentoonstelling hebt bepaald, is het ook belangrijk dat je een planning opstelt en mogelijke bezoekers tijdig uitnodigt. Ouders en grootouders van de kinderen in je klas willen zich waarschijnlijk wel vrij maken om te komen kijken naar het werk van hun (klein)kind. Dit is voor hen makkelijker wanneer ze tijdig op de hoogte worden gebracht. Het kan een leuke activiteit zijn om samen met de kinderen uitnodigingen of affiches te knutselen die al passen bij het onderwerp van de tentoonstelling.

3. GA OP ZOEK NAAR VOORWERPEN DIE JE KUNT TENTOONSTELLEN.

Je kunt tijdens activiteiten in de klas heel wat maken dat tentoongesteld kan worden. Daarnaast kun je de kinderen vragen om voorwerpen die passen in het thema mee te brengen naar school. Het is ook leuk als je foto’s ophangt van de activiteiten in de klas. Zo kunnen de bezoekers meteen een blik achter de schermen werpen.

4. ZORG VOOR EEN GESCHIKTE TENTOONSTELLINGSPLAATS.

Denk goed na waar je de tentoonstelling zal houden. Geschikte plaatsen zouden kunnen zijn: de gang, een leeg lokaaltje, de turnzaal, de refter,… Maak, indien nodig, afspraken met collega’s over het gebruik van een bepaalde ruimte. Het kan soms handig zijn om te kiezen voor een locatie die gedurende meerdere dagen vrij is, zodat je voldoende tijd hebt om de tentoonstelling op te bouwen en later weer af te breken.

5. VERZAMEL GESCHIKTE TENTOONSTELLINGSMIDDELEN.

Om ervoor te zorgen dat je tentoonstelling aantrekkelijk oogt, kun je best op zoek gaan naar leuke tentoonstellingsmiddelen. Je kunt de knutselwerkjes en voorwerpen natuurlijk op tafels tentoonstellen, maar misschien heb je ook nog wel een leuke kist, een mooi kastje of een leuke mobile om de werkjes van de kinderen tot hun recht te laten komen. Het kan ook leuk zijn als je zelf tentoonstellingsmiddelen maakt die verband houden met het thema van de expositie. Vb: Je knutselt een sprookjesboom waarin verschillende sprookjesfiguren hangen. De hulp van een persoon die technisch onderlegd is, kan hierbij van pas komen. Hij of zij kan je helpen met het opstellen van verlichting, computers voor het tonen van foto’s of filmpjes, het installeren van een geluidsinstallatie,…

6. MAAK EEN DRAAIBOEK.

Noteer in het draaiboek alle praktische dingen waar je rekening mee moet houden.

In het draaiboek kunnen volgende gegevens genoteerd worden:

 • Welke activiteiten ga in de klas opzetten met de kinderen?
 • Wat is de timing voor het uitwerken van het thema in de klas?
 • Wie doet wat bij het maken van de tentoonstelling? (Welke leerlingen zijn verantwoordelijk voor welke taken? Welke leerkrachten zijn bij het project van de expo betrokken? Wat doen zij?...)
 • Welk materiaal hebben we nodig om de expo te kunnen realiseren? Wat is er al op school beschikbaar? Wat dient eventueel nog aangekocht te worden?
 • Wat is het budget waarover we kunnen beschikken om de klasexpo te realiseren?
 •  …

7. ZET DE KLASEXPO OP.

Nadat je de expo in de klas hebt voorbereid, is het zo ver: je zet de tentoonstelling op. In de hogere klassen kun je zeker aan de leerlingen vragen om hierbij een handje te helpen.

8. DE TENTOONSTELLING IS GEOPEND!

Verwelkom alle gasten. Tijdens de tentoonstelling kunnen de kinderen eventueel bezoekers rondleiden. Zorg ook voor het nodige toezicht indien er waardevolle voorwerpen worden tentoongesteld of computers opgesteld staan om foto’s of filmpjes te tonen. Misschien is het handig om enkele toezichters aan te stellen.

9. BREEK DE TENTOONSTELLING WEER AF.

Wanneer de klasexpo achter de rug is, dient alles natuurlijk weer opgeruimd te worden. Geef de kinderen de voorwerpen die zij van thuis meebrachten weer terug. De werkjes die je met de kinderen maakte, kun je in de klas ophangen, als herinnering aan het hele project, of je kunt ze ook weer mee naar huis geven. Plaats de gebruikte tentoonstellingsmiddelen (tafels, kisten, kasten, computers,…) weer terug op hun plaats. Bedank iedereen die heeft meegewerkt aan de klasexpo.

10. EVALUEER HET PROJECT IN JE KLAS.

Praat na de klasexpo nog even na met de kinderen over dit project. Enkele relevante vragen hierbij kunnen zijn:

 • Vonden jullie het leuk om aan dit project te werken? Waarom wel/niet?
 • Welke activiteiten vonden jullie geslaagd? Welke minder geslaagd?
 • Wat zou je kunnen veranderen aan de minder goede activiteiten?
 • Rond welk onderwerp zouden we nog eens een klasexpo kunnen opzetten?
 •  …

Houd bij een volgende klasexpo rekening met de feedback die de leerlingen gaven.